PUHDASTA SÄHKÖÄ AURINGOSTA

Valoen osakeanti 2019, Markkinointiesite

Tule mukaan puhtaan aurinkosähkön kasvuun!  
Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla Valoe on ainoa ympäristötekniikkaan ja erityisesti aurinkosähköön keskittynyt yritys. Aurinkosähkömarkkinan koko on tänään 100 miljardia euroa vuodessa ja vuotuinen kasvu on 20 %. 
Valoe haluaa ottaa osansa tästä kasvusta.  
Sijoita Valoeen nyt!  

Valoen aurinkopaneelien taustajohdinteknologia on osoittautunut hyväksi valinnaksi. Tämän paneelityypin markkinaosuuden ennustetaan kasvavan rajusti lähivuosina.  Kasvusta merkittävä osa muodostuu sellaisista uusista käyttökohteista, joihin perinteinen teknologia ei lainkaan taivu. Valoen tekniikka sen sijaan sopii epätavanomaisiin puhtaan sähkön sovellutuksiin.

Valoe on ainoana suomalaisena teollisuusyrityksenä kutsuttu mukaan EU:n Horizon 2020/HighLite-tuotekehitysprojektiin, jonka tavoitteena on nostaa eurooppalainen aurinkosähkö-teollisuus uudelleen innovatiivisimmaksi ja kilpailukykyiseksi Kaukoidän paneelituotannon kanssa. 

Tuotekehityksemme on saanut yhdessä eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa valmiiksi teknisesti vaativan, mutta huipputehokkaan IBC-kennon. Valoen tehtävänä EU-projektissa on IBC-kennon jatkokehityksen lisäksi prosessoida kennoista ja paneeleista muotoiltavia, pienempiä, kevyempiä ja kestävämpiä. Tällaisia paneeleita tarvitaan, kun aurinkosähköä aletaan käyttää integroituna mm. autoihin, ilmailu- ja avaruusteollisuuden laitteisiin tai rakennusten pintamateriaaleihin.

Uusi IBC-kenno tulee ennusteiden mukaan pysymään johtavana kennotyyppinä seuraavat kymmenen vuotta.  IBC-kenno sopii saumattomasti yhteen Valoen taustajohdinpaneelin kanssa.

Vuoden 2019 alussa Valoe sopi ostavansa Vilnasta, Liettuasta aurinkokennojen valmistuslinjan. Tarkoituksemme on muokata siitä IBC-kennolinja, joka on ainoa lajissaan Euroopassa. Osakeannin järjestämme, paitsi käyttöpääomavajeen kattamiseksi, myös linjan oston ja muutostöiden rahoittamiseksi. Työt ovat jo pitkällä ja riittävällä antirahoituksella tuotanto käynnistyy alkuvuodesta 2020. 

Olemme tehneet menestyksekästä tuotekehitystä yli viisi vuotta. Nyt Chrome II -taustajohdinpaneelimme toimivat hyvin ja ne on testattu käytännössä lukuisissa toimittamissamme aurinkovoimaloissa Suomessa.

Tähän saakka Valoen liikevaihto on ollut pientä. Jos saamme kennotehtaan suunnitellusti toimintaan, arvioimme liikevaihtomme moninkertaistuvan IBC-kennojen ja kaksipuolisten paneelien olemassa olevien  toimitussopimusten ansiosta. Tällöin Valoe-konsernin kassavirta myös kääntyisi positiiviseksi vuonna 2020. 
 
Sijoita Valoen antiin. Ole tukemassa puhtaan aurinkosähkön käytön lisääntymistä sekä suomalaisen teknologiaosaamisen vientiä maailmalle.  

Iikka Savisalo
Toimitusjohtaja