LCOE - Levelized Cost of Electricity

Sähkön eri tuotantoteknologioiden yleistä kilpailukykyä mittaava LCOE summaa laitosinvestoinnin pääomakustannuksen, käytönaikaiset polttoainekustannukset, kiinteät ja muuttuvat käyttökulut ja rahoituskulut laitoksen oletettuna käyttöaikana ja jakaa summan oletettuna käyttöaikana tuotetulla kokonaissähkömäärällä.

LCOE = Laitoksen investoinnin ja käyttöajan kustannusten summa jaettuna käyttöaikana tuotetun sähkön määrällä, EUR/MWh

Aurinkosähkön LCOE riippuu oleellisesti järjestelmän tehokkuudesta sekä todellisesta käyttöiästä. Molempiin vaikuttaa merkittävästi kennojen, paneelien ja muiden komponenttien laatu. 

Usein paneelien mittarina käytetty nimellisteho, Wp, eli testausolosuhteissa saavutettu maksimiteho,  kertoo hyvin rajoitetusti paneelin kustannustehokkuudesta.