EU:n Horizon 2020/HighLite tuotekehitysprojekti käynnistyi 1.10.2019

EU kehittää eurooppalaista aurinkosähköteknologiaa – Valoe Oyj ainoana suomalaisena mukana tuotekehitysprojektissa

Horizon 2020 / HighLite, 15 miljoonan euron kolmevuotinen tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on kehittää uutta aurinkosähköteknologiaa ja nostaa eurooppalainen aurinkosähköteollisuus uudelleen innovatiivisimmaksi ja kilpailukykyiseksi Kaukoidän paneelituotannon kanssa. Valoe Oyj on kutsuttu HighLite -tuotekehitysprojektiin kehittämään korkean hyötysuhteen aurinkokennoa. Projektissa ovat mukana kaikki tunnetut eurooppalaiset aurinkoenergian tutkimuslaitokset.  Valoen osuus projektissa on 2 MEUR.  
  
Tehokkuus ja ympäristö etusijalla EU:n aurinkopaneeli kehityksessä 
HightLite -projektin tavoitteiden mukaan eurooppalaisen aurinkopaneeliteollisuuden tulee keskittyä korkean hyötysuhteen teknologioihin ja pienimpään hiilijalanjälkeen. Tehokkaat paneelit (korkea hyötysuhde ja suurin sähkön tuotto kWh/kWp) tuottavat halvinta sähköä kotitalouksille, teollisuudelle ja voimalaitoksille. Tehokkuus on vielä tärkeämpää, kun puhutaan rakennuksiin tai liikennevälineisiin integroiduista paneeleista.  
Ympäristöasiat tulevat aina vain tärkeämmiksi valintakriteereiksi aurinkosähkötoimituksille. Matala hiilijalanjälki tarkoittaa kuluttajaa lähellä tapahtuvaa hajautettua, ekologista tuotantoa, pitkää käyttöikää, kestäviä materiaaleja ja lyijyvapaata kierrätettävyyttä. EU:n mielestä paneelien laadulla ja ympäristöasioilla eurooppalainen paneelituotanto pystyy erottautumaan Kaukoidän tuotannosta, joka keskittyy vain halpaan paneelin hintaan. Valoen myrkyttömät, pitkäikäiset ja tehokkaat paneelit täyttävät pitkälti EU:n kriteerit.  
 
Valoe jatkojalostaa IBC-paneeleita 
Valoe osallistuu yhdessä pääyhteistyökumppaninsa ISC Konstanzin kanssa HighLite-projektiin. Projektissa kehitetään teolliseen ympäristöön sopivia prosesseja, joilla IBC-aurinkokennon hyötysuhdetta saadaan nostettua nykyisestä 23%:sta yli 25%:in. Valoen tehtävänä on IBC-kennon jatkokehityksen lisäksi mm. prosessoida kennoista ja paneeleista pienempiä, kevyempiä ja kestävämpiä. Joustavat ja kolmiulotteiset aurinkopaneelit mahdollistavat monia uusia käyttötarkoituksia. 

Aurinkosähkömarkkina on voimakkaassa kasvussa
Aurinkosähkömarkkina oli vuonna 2018 noin 100 miljardia euroa ja asennusten arvoidaan kasvavan 20 % vuodessa. Vuonna 2030 aurinkosähköasennuksia tehdään 500 miljardilla eurolla.1) Markkinoilla riittää tilaa, mutta myös tuotekehitystä tarvitaan. Valoelle on hyvin tärkeää olla yhteistyössä eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa ja hyödyntää tuotekehitysprojektin monipuolisia tutkimusresursseja.

Valoelle 12 miljoonan dollarin aurinkokennojen toimitussopimus USA:sta

Suomalaisella aurinkosähköteknologialla on kysyntää. Valoe Oyj on solminut IBC-aurinkokennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.  

Valoen uusi IBC-kenno, jota yhtiö kehittää yhdessä eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa, on tällä hetkellä tehokkainta teollisesti valmistettavaa kennotyyppia. Korkea hyötysuhde ja kestävyys ovat kysytyimmät ominaisuudet aurinkopaneelimarkkinoilla, koska tehokkaiden ja pitkäikäisten paneeleiden käyttöaikana tuotettu sähkö on kustannuksiltaan halvinta (pienin LCOE= the Levelized cost of Energy). Valoen IBC-kenno on kulumaton, eikä se myöskään menetä tehokkuuttaan vanhetessaan. Pitkä käyttöikä ja ekologinen tuotantotapa merkitsevät pienintä hiilijalanjälkeä sekä kierrätettävyyttä, mitkä ovat nousemassa tärkeiksi kriteereiksi paneelimarkkinoilla. 


Valoe sopi helmikuussa 2019 ostavansa liettualaisen Solitekin aurinkokennoliiketoiminnan Vilnasta. Kaksipuoleiset ja suuritehoiset IBC-aurinkokennot on tarkoitus valmistaa Liettuan tehtaalla, jonka valmistuslinjojen muunnostyö IBC-kennoille sopivaksi on käynnissä. 

Tiedote 27.3.2019

VALOE OYJ ON MUKANA EU:N HORISONTTI 2020 -OHJELMAAN KUULUVASSA 15 ME:N HANKKEESSA  

Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka on jättänyt konsortio, johon Valoe kuuluu.  

Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja  ympäristöystävällisten, mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. 

Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. 

EU -omission Horisontti 2020 -projektin energiaosion tavoitteita määritellään seuraavasti: http://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=area&areaname=renewable_solar

"Koska aurinkoenergiaa on valtavasti tarjolla, aurinkosähkön odotetaan tulevan tärkeäksi puhtaan sähkön lähteeksi.

Tämä edellyttää, että aurinkosähköjärjestelmien sähkön-tuotannon kustannukset alenevat ja auringonvalon sähköksi muuntamisen hyötysuhde kasvaa.

Aurinkosähköjärjestelmien kehittämisen tukemiseksi EU-komissio rahoittaa tutkimushankkeita, joilla pyritään kehittämään uusia materiaaleja, suunnittelemaan uudentyyppisiä aurinkokennoja ja lisäämään aurinkopaneelien tehokkuutta.

Euroopan aurinkoenergia alan teknologisen johtoaseman palauttamiseksi Euroopan komissio haluaa helpottaa tutkijoiden, teollisuuden ja valmistajien välistä yhteistyötä tukemalla tehokkaita aurinkosähköteknologioita ja integroimalla ne EU: n energiajärjestelmään."

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo kommentoi tietoa seuraavasti: ”Valoelle projektilla on suuri merkitys. EU-rahoitus tukee Valoen valitsemaa strategiaa. Vieläkin merkittävämpää on se, että Valoen pitkäjännitteisen kehitystyön tulokset ovat saaneet tunnustusta Euroopan johtavilta asiantuntijoilta ja muulta alan teollisuudelta. Teemme parhaamme, että Valoe pystyisi hyödyntämään projektin ja uudet partnerisuhteet kaupallisen menestyksen nopeuttamisessa!”