Aurinkopaneelit sopivat parkkitalon seinään

Tummat, tasaväriset aurinkopaneelit ovat erinomainen materiaali parkkitalojen aurinkoisille seinille. Samalla saadaan ilmaista sähköä yhä enemmän sähköistyvälle autoliikenteelle. Suomessa aurinko paistaa suuren osan vuotta matalalta, joten seinäasennuksista saadaan hyvä sähköntuotto. Kuva Valoen paneelien käynnissä olevasta asennuksesta.

Sion

Ensimmäinen sähköauto, joka lataa itsensä auringosta

  Valoe ja Sono Motors partnereiksi

 itselataavien ajoneuvojen aurinkosähköratkaisuissa 

Valoe Oyj on allekirjoittanut Sono Motorsin kanssa partnerisopimuksen itselataavan sähköauton, Sionin, autoon integroitujen aurinkosähkökomponentteihin liittyvästä teknologiayhteistyöstä.  Lue lisää...

Sijoita aurinkosähköön

Valoen vaihtovelkakirjalainan merkintäaika päättyy 5.5.2020 klo 18:00. Lainan korko on 8 %. Laina-aika päättyy 15.4.2022. Osakkeen hinta vaihdettaessa on 9 senttiä. Minimimerkintä on 100 000 euroa. 

Tarkemmat tiedot ja vaihtovelkakirjalainan ehdot  kts. Valoen pörssitiedote 5.11.2019 ja Valoen pörssitiedote 18.12.2019. Tutustu Valoen arvopaperimarkkinalain mukaiseen esitteeseen Valoen verkkosivuilla www.valoe.fi/Osakeanti 2019.


Tulevaisuutemme on aurinkoenergiassa

Aurinkosähkön käytön ennustetaan kasvavan 700 % seuraavien kymmenen vuoden aikana

Maapallon vuotuinen käytettävissä oleva aurinkoenergia on 23.000 terawattivuotta. Tällä hetkellä maapallo käyttää energiaa vuodessa yhteensä noin 20 terawattivuotta. (R. Perez) 

Auringon energia riittää kattamaan nykyiset ja tulevat energian tarpeemme. Ainoa tapa vastata maailman kasvaviin energiantarpeisiin on aurinkoenergian laajamittainen käyttöönotto. 

Aurinkoenergia voidaan helpoimmin hyödyntää sähkönä. Paikallisesti tuotettu aurinkosähkö on tulevaisuuden ratkaisu. Aurinko paistaa myös siellä, missä ei ole sähköverkkoa. 

Kun uuden sukupolven aurinkokenno- ja paneeliteknologia otetaan käyttöön, puhdas ja turvallinen aurinkosähkö tulee myös kustannuksiltaan edullisimmaksi.  

Valoe on tehokkaan aurinkoteknologian edelläkävijä.
 

Teknologialla on väliä

Valoe kehittää ja valmistaa aurinkosähköteknologiaa, jonka avulla pystytään tuottamaan kustannuksiltaan edullisinta sähköä (pienin LCOE=Levelized Cost of Electricity).  

Valoen tuotekehityksen tavoitteena on tehokas ja tehonsa ikääntyessäänkin säilyttävä, vahvarakenteinen, pitkäikäinen ja huoltovapaa aurinkopaneeli, joka  tuottaa käyttöaikanaan eniten sähköä. 

Aurinkokennot muuntavat paneelissa valon sähkövirraksi. Kennon pysyvä sähköntuottoteho ja taloudellinen käyttöikä ovat ratkaisevia paneelien vertailussa nimellistehon (Wp) ja investointikustannuksen  lisäksi.

Uuden sukupolven IBC (Interdigitated Back Contact) -kennoteknologia on haastavimpia aurinkokennojen valmistusmenetelmiä ja vaatii useiden eri teknologioiden hallitsemista. IBC-kenno tarjoaa kuitenkin merkittävästi enemmän sähkön tuotantotehokkuutta ja paneelien pitempää tuotantoikää. 

Eri teknologioitten yhdistämien valmistusprosessiksi kuuluu Valoen ydinosaamiseen.  Valoella on projektissa apunaan ISC Konstanz, IBC-kennon alkuperäinen kehittäjä. N-tyypin puolijohteena IBC-kenno on pitkäikäinen ja tarjoaa valtaosaan markkinoilla oleviin kennoihin verrattuna paljon enemmän tehoa, 

Valoen IBC -kennot ovat N-tyypin kaksipuolisia, kulumattomia, korkeatehoisia kennoja, joiden hyötysuhde on heti alussa 23% ja kehitystyön tavoite on nostaa se 25%:in. Kennoista voidaan valmistaa kaksipuoleinen aurinkopaneeli, jonka takapinta kerää heijastunutta valoa ja lisää siten paneelin sähköntuottoa.

IBC-kennon erinomaiset ominaisuudet tulevat parhaiten hyödynnettyä Valoen omien paneelien taustajohdinteknologian kanssa. Taustajohdinpaneeleissa aurinkoenergia johdetaan paneelin kokoiseen, sähköä johtavaan ja joustavaan piirikorttiin. Näin ollen paneelin etupuoli jää kokonaan sähköntuotantoon ilman perinteisten paneelien metallijohtimien varjostuksia.
Taustajohdinteknologiassa ei myöskään tarvita useimmissa paneeleissa käytettäviä juotoksia, jotka lisäävät vikaherkkyyttä ja sisältävät myrkyllistä lyijyä.

Koska aurinkoenergia on ilmaista ja hyvin suunniteltu järjestelmä käytännössä huoltovapaa, aurinkovoimalan kustannus syntyy pääosin investoinnista. Mitä suurempi on paneelin käyttöiän aikana tuottama sähkömäärä, sitä kustannustehokkaampaa (kokonaiskustannus/tuotetun sähkön määrä) sen tuottama sähkö on.

Valoen IBC-paneeleilla on 40 vuoden sähkötuottotakuu.  

IBC-kenno

IBC-kennon valmistusprosessia 

 
IBC-kenno

IBC-kenno

Valoe Chrystal IBC-paneeli

Valoen teknologia aurinkopaneeli-tehtaaseen

Valoe myy avaimet  käteen tehtaita tuotantopartnereille

Taustajohdinpaneelit valmistetaan automaatiolla. Automatisoitu tehdasprosessi on tehokas ja tuottaa tasalaatuisia ja kestäviä paneeleita.

Valoen tehdaskonsepti tähtää paikalliseen tuotantoon kaukoidän massatuotannon sijaan.  Paikallinen tuotanto on ekologista ja hyödyttää ympäröivää yhteisöä. Valoe sitoutuu teknologian siirtoon ja innovaatioiden jakamiseen paikallisen partnerin kanssa.

Innovaatioita omalla kenno- ja paneelituotannolla

Valoen tavoite on tuoda markkinoille uusia ratkaisuja, jotka on testattu omassa pilottituotannossa. Tuotekehityksen tulokset ovat siten nopeasti käyttöönotettavissa omaan sekä partnereiden tuotantoon. Valoe kehittää jatkuvasti tuotantoprosessiaan. 
  
Valoe aloitti taustajohdinpaneeleiden laitteisto- ja ohjelmistokehityksen vuonna 2016.  Chrome II (MWT lasi-lasi-taustajohdin)-paneeli on nyt kaupallisessa tuotannossa Mikkelissä.

Mikkelin paneelitehdas on tarkoitettu tyydyttämään paitsi oman tuotekehityksen tarpeet myös Suomen ja lähialueiden aurinkopaneeleiden kysyntää. Mikkelin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on noin 20 MW ja tulee vähintään kaksinkertaistumaan vuoden 2019 aikana.

Keväällä 2018 Valoe aloitti oman IBC-kennon kehitysprojektin ostamalla Italiasta kennolinjan. Helmikuussa 2019 Valoe osti liettualaisen kennonvalmistajan, Solitekin, kennotuotannon ja aloitti Italian ja Solitekin linjojen muokkaamisen IBC-kennon tuotantoon. Kennolinjan suunnitellaan käynnistyvän loppuvuodesta noin 90 MW:n kapasiteetilla.

Tuloksia yhdessä partnereiden kanssa

Valoen missio on saada uusiutuva  aurinkosähkö edullisemmaksi ja tuoda paikallisesti tuotettua sähköä laajemmin saataville.

Valoe tarvitsee kumppaneita, joilla on yhdenmukaiset tavoitteet teknologian kehittämisessä, valmistuksessa ja jakelussa. 

TEKNOLOGIAPARTNERIT

Valoe tekee myös kehitystyötä yhdessä partnereidensa kanssa. Ideat voivat vaihdella valmistusinnovaatioista aurinkoenergian arvon nostamiseen.  IBC-kennoa kehitetään yhdessä International Solar Energy Research Center Konstanzin (ISC Konstanz) kanssa. Muutkin johtavat yliopistot ja tutkimuslaitokset kehittävät ja lisensoivat teknologioita, joita Valoe käyttää liiketoiminnassaan. 

 VALMISTUSPARTNERIT

Tuotantopartnerit valmistavat paneeleita ja niiden komponentteja Valoen kehittämillä valmistuslinjoilla. Valoe toimittaa partnerilleen valmistuskoneiden lisäksi  sertifioidut valmistusreseptit avainkomponentteineen. Valoe sitoutuu myös siirtämään teknologiansa partnereilleen ja tukemaan tehtaan käyttöönottoa ja tuotantoa.

JAKELUPARTNERIT

Jakelupartnerit käyttävät Valoen teknologiaa aurinkovoimaloiden rakentamiseen tai aurinkosähkön myyntiin. Jälleenmyyjät tuntevat paikalliset olosuhteet ja ymmärtävät yrityskulttuurin.


Valoen tiimi - tietoa, taitoa ja kokemusta

TUOTEKEHITYS 

Aurinkokennojen, paneeleiden ja paneelitehtaiden tuotekehityksen tärkeimmät osaamisalueet ovat materiaalitekniikka, laserteknologia sekä automaatio- ja laitesuunnittelu. Valoen tuotekehityksellä on näillä kaikilla alueilla vahva teoreettinen koulutus sekä käytännön kokemus.

TUOTANTO

Valoen tuotanto on automatisoitu, mutta ilman tuotantotiimiä ei automaatiokaan toimi. Mikkelin aurinkopaneelitehtaalla työskennellään yleensä kahdessa vuorossa. Laadunvalvonta ja -seuranta ovat avainasemassa tehtaan toiminnassa. 

ASIAKASPALVELU JA ASENNUS

Jokainen aurinkosähköjärjestelmä vaatii asiantuntevan suunnittelun ja asennuksen. Projektitiimissä on sekä pitkän kokemuksen omaavia suunnittelijoita, että tehokas asennusryhmä. Täsmällinen ja huolellinen projektitoimitus on sekä asiakkaalle, että Valoelle tärkeää.